Ateliere si plimbari urbane

Plimbări urbane tematice

Plimbările urbane oferă elevilor o experiență holistică și practică de planificare urbană și proiectare, fiind bazate pe observarea spațiilor publice în strânsă legătură cu țesutul urban construit. Parcurgerea traseelor propuse în cadrul plimbărilor urbane are drept scop principal analiza sensibilă a spațiului urban, atât prin intermediul discuțiilor interactive menite să stimuleze atenția, simțul de observație, creativitatea, cât și prin fotografierea și cartografierea spațiilor publice ce pot deveni obiectul unui analize mai detaliate pentru reamenajarea ulterioară în cadrul proiectului.

 • Plimbare urbană 1 – Traseul Teatrul Național București – Moara lui Assan (19/03/2016)

Prima plimbare urbană a urmat traseul Vasile Lascăr- Strada Viitorului, între Teatrul Național București (TNB) – Moara lui Assan (zophotona Lizeanu) și a vizat familiarizarea elevilor cu un țesut istoric, preponderent rezidențial, alcătuit dintr-o serie de construcții cu arhitectură specifică sfârșitului secolului XIX și perioadei interbelice. Majoritatea spațiilor publice sunt în prezent utilizate în scopul staționării autovehiculelor, fiind neadecvat mobilitate și amenajate pentru utilizarea în scop recreațional.

În cadrul acestei plimări urbane, elevii împreună cu studenții și facilitatorii YPLAN, au putut observa dinamica, configurația și funcționarea spațiului public și studia în detaliu 4 situri/ spații publice posibile pentru intervenții ulterioare de reamenajare:

 • Rondul de la intersecția strada Italiană cu strada Vasile Lascăr;
 • Piațeta Maria Rosetti/ Vasile Lascăr;
 • Scuarul de lângă Colegiul Național Cantemir Vodă;
 • Scuarul Ardeleni.

Pe parcursul acestei plimbări urbane, elevii au primit o fișă de lucru pe care au putut completa puncte tari și puncte slabe (+/-) ale celor 4 spații publice și au putut face observații personale asupra calității amenajărilor existente ale spațiilor.

DSC_8447 DSC_8446 DSC_8465

 • Plimbare urbană 2 – Traseul Piața Muncii – Moara lui Assan (01/04/2016 și 16/04/2016)

A doua plimbare urbană a pornit din zona Piața Muncii și a urmat un traseu aproximativ circular, Strada Mieilor – Strada Matei Voievod – Strada Popa Nan – Strada Delea Veche – Calea Călărașilor și a ajuns din noi la Piața Muncii.Urban walk_2 Traseul a vizat familiarizarea elevilor cu o zonă rezidențială alcătuită dintr-un țesut ușor diferit de cel întâlnit în zona centrală, cu o serie de locuințe individuale și câteva locuințe colective. Un țestut urban mai puțin dens decât în zona centrală, a permis vizitarea mai multor spații publice, atât amenajate din punct de vedere urbanistic, cât și mai puțin amenajate, ofertante pentru scopul proiectului YPLAN.

În cadrul acestei plimări urbane, elevii împreună cu studenții și facilitatorii YPLAN, au putut observa dinamica, configurația și funcționarea spațiului public și studia în detaliu mai multe spații publice posibile pentru intervenții ulterioare de reamenajare:

 • Spații publice aferente locuințelor colective din zona Piața Muncii;
 • Spațiu public Str. Matei Voievod/ Strada Mecet;
 • Scuarul Popa Nan/ Țepeș Vodă;
 • Spațiu public Str. Orezari;
 • Spațiu public Str. Delea Veche/ Calea Călărașilor.

Cea de-a doua plimbare urbană a fost organizată de 2 ori pentru a oferi posibilitatea tuturor elevilor de a participa, în vederea familiarizării lor cu activitățile de vizită pe teren, însă cel de-al doilea traseu a fost puțin mai scurt, vizând doar traseul ales pentru o analiză ulterioară.

DSC04461 DSC04458 DSC04483

 • Plimbare urbană 3 – Treasure Hunt (14/05/2016 | 13:00 – 15:30) – atelier pe teren

Treasure Hunt a fost o plimbare urbană interactivă în care elevii împreună cu studenții au descoperit zonele de studiu dintr-o altă perspectivă și au avut ocazia să discute cu comunitățile locale din fiecare zonă. Cele două trasee au fost analizate de câte 2 echipe care au început plimbarea din capete diferite, urmând a se întâlni la mijlocul traseului și au constat în descoperirea unor indicii pentru ca în final să alcătuiască un puzzle al traseului.

13235316_10154150470056069_7234524613053048346_oLocuri de intalniremap3_backmap1,2_back

 • Plimbare urbană 4  (20/05/2016 | 17:00 – 20:00)

Ce-a de-a patra plimbare urbană a fost coordonată de partnerul elvețian, profesorul Dirk Engelke și a oferit elevilor ocazia de a se familiariza cu spațiile negociate cu primăria și vizate pentru intervențiile ulterioare (ambele trasee – Lascăr/ Țepeș). Principalul scop al acestei plimbări a fost acela de a oferi elevilor șansa de a analiza pe teren spațiile la nivel de detaliu pentru a se pregăti pentru atelierul dedicat brainstormingului de idei.


Ateliere de lucru cu elevii

Vom lucra împreună în patru grupuri (elevi + studenți) și vom analiza, apoi dezvolta idei, schițe și proiecte pentru spații urbane: mici scuaruri, spații publice de pe cele 2 trasee pe care le-am parcurs în cadrul plimbărilor urbane, care în prezent nu funcționează așa cum ne dorim. Pașii pe care îi vom urma sunt aceiași cu care viitorii studenți urbaniști și arhitecți se vor confrunta în facultate și mai apoi în practică:

stripe ateliere

 1. Identificăm situl pe care vom lucra;
 2. Facem echipele de elevi, începem să ne cunoaștem și să lucrăm împreună;
 3. Analizăm spațiul urban: ce nu merge? de ce? care sunt elementele de valoare și cele pe care vrem să le ameliorăm?;
 4. Gândim și schițăm variante, considerând întotdeauna nu numai nevoile individuale sau de grup ci și ale locuitorilor zonei și altor utilizatori de toate vârstele;
 5. Selectăm varianta cea mai bună și definitivăm proiectul.

 • Atelier de lucru 1 (16/04/2016 | 11:30 – 15:00)

Primul atelier de lucru a avut drept scop organizarea elevilor și a studenților în echipe și familiarizarea elevilor cu activitățile pe care le vor realiza în cadrul atelierelor de lucru, cu accent pe exercițiile desfășurate în cadrul acestui atelier – Realizarea unei hărți mentale (analiza sensibiliă a traseului pe care l-au parcurs în cadrul primelor plimbări urbane).

Structura primului atelier YPLAN:

 • Icebreaker (prezentarea elevi/ studenți participanți);
 • Impresii de la plimbarea urbană/ traseul la care au participat (exercițiu desen/ text);
 • Organizare echipe de lucru (împărțite pe cele 2 zone: Zona 1 – Lascăr și Zona 2 – Țepeș, în funcție de program și situl pe care l-au vizitat – fiecare echipă este alcătuită din 5/6 elevi și 3 studenți voluntari);
 • Exercițiu de lucru în echipă – Harta mentală a traseului parcurs + prezententarea hărții mentale realizate;
 • Concluzii.

12967306_10209566521305126_3596176177273018697_o 13048170_10209566520105096_4456045345091395671_o 12977033_10209566521385128_5292723146474553284_o


 • Atelier de lucru 2 (23/04/2016 | 11:30 – 15:00)

Al doilea atelier de lucru a avut drept scop familiarizarea elevilor cu activitățile de analiză a spațiilor urbane, cu accent pe descifrarea planurilor topografice/ cadastrale/ ortofotoplanuri, precum și analizarea tipurilor de funcțiuni prezente în zonele de studiu.

Structura celui de-al doilea atelier YPLAN:

 • Icebreaker (Joc – Energizer);
 • Introducere atelier – structură și obiective;
 • Scurtă prezentare – cum se citește un plan topografic/ cadastral/ ortofotoplan;
 • Exercițiu de analiză pe planuri topografice –
  • Hașurat locuințe individuale/ colective;
  • Hașurat funcțiuni/ activități conexe locuirii (servicii, educație, cultură, sănătate, spații verzi);
 • Analiza planului istoric din anul 1911 pentru cele 2 zone studiate (identificare construcții / monumente istorice);
 • Prezentarea analizelor fiecărei echipe pentru cele două situri Lascăr/ Țepeș;
 • Concluzii.

20160423_140119 20160423_140158 20160423_142344


 • Atelier de lucru 3 (07/05/2016 | 11:00 – 15:00)

Atelierul de lucru numărul 3 a fost continuarea celui dedicat analizelor și s-a bazat pe analiza în detaliu a zonelor de studiu, avut drept scop principal înțelegerea spațiilor urbane precum și a țesutului din care acesta fac parte. Structura celui de-al treilea atelier YPLAN:

 • Introducere atelier – structură și obiective;
 • Prezentare analize realizate de către studenții voluntari pentru fiecare dintre cele două zone de studiu:
  1. Analiza spațiului public
   1. Circulații pietonale (lățimi trotuare, rezolvare intersecții din punct de vedere al circulației pietonale). Interfața circulații pietonale – circulații carosabile: există vegetație de aliniament? Există bariere/impedimente (stâlpi etc.)?
   2. Mobilierul urban existent în prezent – este suficient? Unde lipsește?
  2. Analiza vegetației
   1. Sistemul de spații verzi publice la nivelul zonei: vegetație de aliniament, scuaruri.
   2. Vegetația din grădinile private – contribuie sau nu la modul în care este percepută zona din spațiul public.
   3. Tipuri de vegetație.
  3. Analiza relației spațiu public – spațiu privat
   1. Spațiu public – spațiu privat – spațiu semipublic – spațiu semiprivat. Relația anumitor activități de pe sit (servicii, spații comerciale) cu spațiul public.
   2. Analiza fronturilor (continuitate, retrageri) și a înălțimii clădirilor (zone umbrite din spațiul public – zone însorite).
   3. Cum sunt percepute clădirile din spațiul public? Starea clădirilor (marcare clădiri aflate în stare rea).
 • Exercițiu de analiză în detaliu realizat  pe suport cadastral
 • Prezentarea concluziilor analizelor fiecărei echipe pentru cele două situri Lascăr/ Țepeș – prin intermediul punctelor tari și slabe identificate în fiecare zonă de studiu
 • Concluzii.

 • Atelier de lucru 4 (21/05/2016 | 10:00 – 13:30)

Cel de-al patrulea atelier de lucru a fost coordonat de partenerul elvețian Dirk Engelke, profesor la Institutul pentru Dezvoltare Spațială IRAP, Elveția.  Structura celui de-al patrulea atelier:

 • Introducere atelier – structură și obiective;
 • Prezentare realizată de prof. Dirk Engelke a primelor impresii asupra spațiilor vizitate în plimbarea urbană, precum și a unor soluții de amenajare a spațiilor publice urbane asemănătoare cu cele vizitate;
 • Brainstorming de idei de amenajare realizat în echipe pentru cele două trasee – Lascăr/ Țepeș (ce a vizat o propunere pentru întreaga zonă de studiu) + prezentarea ideilor și obținerea unui feedback din partea coordonatorului atelierului;
 • Brainstorming de idei de amenajare realizat în echipe pentru cele două trasee – Lascăr/ Țepeș (focalizat pe fiecare spațiu propus pentru intervenție) + prezentarea ideilor și obținerea unui feedback din partea coordonatorului atelierului;
 • Prezentarea concluziilor propunerilor fiecărei echipe pentru cele două situri Lascăr/ Țepeș.

20160521_102737 20160521_110325 20160521_110333 20160521_121638


 • Atelier de lucru 5 (11/06/2016 | 11:00 – 15:00)

Atelierul de lucru numărul 5, ultimul atelier de lucru din etapa de design a proiectelor, s-a desfășurat într-un cadrul mai prietenos, La Firul Ierbii, fiind urmat și de o scurtă prezentare finală a propunerilor de proiecte ce urmează a fi implementate, la DESCHISGastrobar. Structura acestui atelier:

 • Introducere atelier – structură și obiective;
 • Definitivarea ideilor de amenajare a spațiilor urbane, lucru în echipă realizat pentru cele opt spații publice selectate (scuar Ardeleni, spațiu public Cantemir, piațetă Maria Rosetti, rond Vasile Lascăr, spațiu public Orzari, scuar Frunzei, scuar Teleajen, scuar Țepeș-Vodă);
 • Scurtă vizită și prezentare a spațiului Nodmakerspace;
 • Prezentarea propunerilor finale ale fiecărei echipe pentru cele opt situri, urmând a fi selectate și implementate 4 idei de amenajare a spațiilor publice urbane.

20160611_134410  20160611_134635  20160611_150039 20160611_153657


Alte activități – Vizite la primărie

 • Vizită la primărie  (18/05/2016 | 11:00 – 12:00 | 15:30 – 16:30)

Prima vizită la primărie a vizat familiarizarea elevilor și a studenților cu activitățile primăriei vizavi de alegerea spațiilor pentru intervenție și pregătirea certificatelor de urbanism pentru intervențiile ulterioare. Discuțiile cu Arh. Șef. al Primăriei Sectorului 2 s-au desfășurat în 2 serii:

 • prima serie (11:00-12:00) s-a axat pe negocierea spațiilor de intervenție de pe axa Țepeș;
 • cea de-a doua serie (15:30-16:30) a avut în vedere negocierea spațiilor de pe axa Lascăr.

În fiecare serie au fost prezenți reprezentanți ai celor două axe, prezentând pe scurt concluziile analizelor realizate în cadrul atelierelor de lucru și discutând posibilitățile de intervenție în aceste spații.

YPLAN_Layout_A3_landscape_Teleajen YPLAN_Layout_A3_landscape_zoom_Ardeleni


Rezultatele atelierelor de lucru

Atelierele de lucru desfășurate în cadrul proiectului YPLAN au avut următoarele rezultate:

 • idei de amenajare pentru 8 spații situate în 2 zone ale Sectorului 2, Municipiul București: 4 spații pe axa Lascăr și 4 spații în zona Țepeș.

Scuar Tepes_propunere P1140680

Cele 4 idei finale cu urmează a fi implementate în cadrul proiectului au fost selectate în funcție de posibilitatea implementării lor, în urma unei discuții cu Arhitect Șef al Primăriei Sectorului 2 București și reprezentanții ADP Sector 2. Așadar, cele 4 proiecte cu urmează a fi implementate sunt:

 • Scuarul Ardeleni este amplasat la intersecția străzilor Ardeleni, Viitorului, Despot-Vodă și Toamnei. Propunerea de revitalizare a acestui spațiu public se bazează pe amenajarea unor spații verzi cu vegetație medie, înaltă și parter floral, amplasarea unui loc de joacă (trambulină), precum și realizarea unui mobilier urban din europaleți, organizat într-o zonă de tip gradenă.
 • Scuarul Cantemir Vodă este amplasat în fața Colegiului Național Cantemir Vodă, la intersecția străzii Viitorului cu Bulevardul Dacia. Propunerea de revitalizare a acestui spațiu public se bazează pe amenajarea unor spații verzi cu vegetație medie, înaltă și a unor jardiniere, precum și realizarea unui mobilier urban din europaleți, organizat în spații de relaxare. Propunerea vizează și închiderea temporară a porțiunii Strada Viitorului din fața Colegiului Național Cantemir Vodă pentru weekend-ul 15-16 octombrie, pentru organizarea unui eveniment urban de inaugurare a spațiului amenajat. Pe termen lung, ideea de amenajare propune și transformarea porțiunii Strada Viitorului din fața Colegiului Național Cantemir Vodă în spațiu partajat între automobile, bicicliști și pietoni.
 • Scuarul Țepeș este amplasat la intersecția străzilor Țepeș Vodă, Popa Nan și Budila. Propunerea de revitalizare a acestui spațiu public se bazează pe amenajarea unor spații verzi cu vegetație medie, înaltă și parter floral, realizarea unui mobilier urban din europaleți, precum și realizarea unui sistem de acoperire din materiale textil și a unor instalații de lumini solare.
 • Scuarul Teleajen este amplasat la intersecția străzilor Teleajen, Țepeș Vodă și Cireșului. Propunerea de revitalizare a acestui spațiu public se bazează pe amenajarea unor spații verzi cu vegetație medie, înaltă și parter floral, amenajarea unui loc de joacă pentru copii și a unui mobilier adecvat pentru practicarea tenisului de masă, precum și realizarea unui mobilier urban din europaleți pentru relaxare.